Priključnice za kućišta od 19 inča

Otvori za montažu priključnica su predviđeni za direktno postavljanje na šinu u kućišta od 19 inča.

Proizvodi iz grupe priključnica za kućišta od 19 inča