Trostruka priključnica

  • Trostruka prenosna priključnica
  • Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W
  • Sa dvopolnim prekidačem ili bez prekidača
  • Kod priključnice bez prekidača omogućeno je lako i brzo postavljanje provodnika. Odvijanjem dva vijka ukloni se poklopac i pojave se kleme za priključenje provodnika.
  • Sa zaštitom od dodira delova pod naponom
  • Boje: bela ili crna
about