Osmostruka priključnica sa provodnikom

  • Osmostruka rastavna prenosna priključnica
  • Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W
  • Provodnik H05VV-F 3G1,5 (PP/J-Y 3x1,5)
  • Dužine provodnika: 2m, 3m i 5m
  • Sa dvopolnim prekidačem ili bez prekidača
  • Sa zaštitom od dodira delova pod naponom
about